MOJPLANET d.o.o.

Na trgu gostovanja spletnih strani že od leta 2006.

Pogoji poslovanja

MOJPLANET d.o.o., Pod Plevno 27, 4220 Škofja Loka, davčna številka: 69875863, matična številka: 6554024000 (v nadaljevanju gostitelj) si pridružuje pravico spremeniti te splošne pogoje, zato je priporočljivo, da kot uporabnik storitev občasno preverite, če je prišlo do sprememb. Gostitelj si bo prizadeval zagotoviti najboljše možne storitve vsem svojim uporabnikom, vendar hkrati ne bo dovoljeval nobene nezakonite dejavnosti oziroma kakršnekoli zlorabe na svojih strežnikih. Gostitelj spoštuje svobodo govora izražanja mnenj, če le ta niso škodljiva drugim.

UPORABNIK

Gostitelj prevzema odgovornost iz določil splošnih pogojev poslovanja le za trenutne uporabnike storitev spletnega gostovanja v svojih strežnikih. Gostitelj identificira uporabniški paket z imenom in priimkom uporabnika, naslovom uporabnika, telefonsko številko na katero je uporabnik dosegljiv in naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Uporabniško ime gostitelj generira avtomatsko iz domene prvega uporabniškega paketa, geslo dolgo vsaj pet znakov si uporabnik izbere sam. Gostitelj bo podatke uporabnikov obravnaval kot poslovno skrivnost in jih bo posredoval le na zahtevo pooblaščenih uradnih organov Republike Slovenije. Če uporabnik svoje podatke posreduje tretji osebi in ji omogoči dostop do svoje elektronske pošte ali spletne strani, obstaja možnost, da bodo spletna stran in informacije na njej poškodovane, spremenjene ali uničene. Gostitelj ni odgovoren za varnost kakršnih koli osebnih podatkov na uporabniškem paketu, če uporabnik te podatke razkrije oz. posreduje drugim, ki lahko povzročijo osebno škodo uporabniku, uporabniškemu paketu in/ali spletni strani uporabnika. Ko je spletna stran objavljena na naših strežnikih, ima samo lastnik uporabniškega paketa pravico oz. lastništvo nad vsebino na svojem uporabniškem paketu.

UPORABNIŠKI PAKET

Gostitelj identificira uporabniški paket z uporabniškim imenom, geslom in domeno. Vsak uporabniški paket je vezan na eno domeno, naknadno pa se lahko doda uporabniškemu paketu še do pet domen. Gostitelj bo podatke o uporabniških paketih obravnaval kot poslovno skrivnost in jih bo posredoval le na zahtevo pooblaščenih uradnih organov Republike Slovenije.

REGISTRACIJA DOMEN

Uporabnik je lahko ob naročilu že lastnik domene ali pa domeno naroči skupaj z gostovanjem. Registracija domene se izvrši preko registrarja GoDaddy.com (domene .com, .net, .org, .info, in ostale razen domene .si) ali preko registrarja po izbiri gostitelja, ki je pooblaščen za registracijo .si domen s strani ARNESa. Registracija domene se vedno naroči za dobo enega leta in se zaračuna uporabniku po trenutno veljavnem ceniku na internetni strani www.mojplanet.net.

ANONIMNA DOMENA

Ob registraciji vseh domen razen domene .si se lahko uporabnik odloči za anonimno domeno, kar pomeni da se strinja z pogoji, ki jih za anonimno domeno postavlja Godaddy.com. Anonimna domena pomeni, da v javno dostopnih whois strežnikih niso navedeni podatki gostitelja, temveč podatki, ki jih posreduje GoDaddy.com.

VSEBINA SPLETNIH STRANI

Vse usluge, ki jih zagotavlja gostitelj, sme uporabnik uporabljati le v okviru zakonitih namenov v skladu s pozitivno zakonodajo Združenih držav Amerike (v nadaljevanju ZDA) in Republike Slovenije (v nadaljevanju RS). Prenos, shranjevanje ali predstavitev katerihkoli informacij, podatkov ali materialov, ki so v nasprotju s katerimkoli zakonom ZDA ali RS, je prepovedano. To vključuje, ni pa omejeno na:

 • avtorske pravice
 • zaščitene trgovske znamke
 • intelektualno lastnino
 • vsebine, ki jih gostitelj oceni za grozilne ali obscene
 • materiale, zaščitene kot poslovna skrivnost tretjega
 • druge pravice brez dovoljenja avtorjev.

Iz zgoraj naštetih razlogov je brez izjeme prepovedano tudi gostovanje torrent trackerjev. Uporabnik se strinja, da bo plačal morebitno odškodnino in da gostitelj ni nikakor odgovoren za kakršnokoli tožbo v zvezi s škodo, ki bi nastala z uporabo storitev spletnega gostovanja na strežnikih gostitelja in ki bi povzročila škodo uporabniku ali komur koli drugemu. Pornografija, povezave na spletne strani s pornografsko vsebino ali oglaševanje pornografije je na strežnikih gostitelja prepovedano. To vključuje tudi strani, ki vsebujejo pornografsko ali tej podobno vsebino. Prepovedane so tudi povezave do takih strani in vsebin. Gostitelj bo edini razsodnik v določanju kršitev te določbe. Prepovedane so tudi strani, ki posredujejo kakršnokoli nezakonito dejavnost ali vsebino, ki bi lahko poškodovala gostiteljev strežnik ali druge strežnike v spletu. Prepovedane so tudi povezave do takih strani in vsebin. Primeri nesprejemljivih vsebin ali povezav vključujejo (ampak ne izključujejo):

 • piratsko programsko opremo;
 • programe ali arhive, katerih uporaba omogoča kompromitiranje varnosti drugih strežnikov oz. povzročanje drugih nepravilnosti v omrežju;
 • povezave na spletne strani s piratsko programsko opremo ali arhivi.

Gostitelj bo edini razsodnik glede kršitev te določbe. Gostitelj ne ponuja gostovanja konkurenčnim stranem ali spletnim stranem, ki nudijo promocijo gostiteljevi konkurenci. Posledica prej navedenih kršitev in kakršen koli nameren poizkus povzročanja škode gostitelju ali drugim spletnim strežnikom bosta povzročila takojšnje zaprtje uporabniškega paketa brez predhodnega opozorila. V tem primeru uporabnik ni upravičen do nobenega denarnega vračila že plačanih pogodbenih obveznosti.

PROMET

Uporabnikov mesečni promet je omejen v okviru paketa gostovanja. Če je limit uporabniškega paketa dosežen pred koncem meseca bo uporabniški paket blokiran do začetka naslednjega meseca. V izogib blokiranju paketa obstaja možnost dokupa dodatnega prometa za obstoječi mesec. Neporabljen promet se ne prenaša v naslednji mesec.

PROSTOR NA DISKIH

Vsak uporabniški paket ima omejen prostor na diskih v okviru paketa gostovanja. Veliki paket gostovanja vsebuje 750 GB prostora. Če uporabnik potrebuje več prostora, naj o tem obvesti gostitelja, možne rešitve bo gostitelj obravnaval individualno.
Od tega je lahko: - Največ 5 GB zasedeno z multimedijskimi vsebinami, kot so glasba, video, slike (.mpg, .avi, .mp3, .wma, .jpg, .bmp, ...) - Največ 5 GB je lahko arhivskih datotek (.zip, .rar, .tar, .gzip, ...) - Največ 5 GB je lahko datotek, ki vsebujejo baze (.sql, ...) - Največ 5 GB je lahko namenjenih celim kopijam digitalnih nosilcev podatkov (.iso, .nrg, .ccd, .img, .sub, bin/.cue, ...) - Največ 10 GB je lahko tekstovnih datotek, dokumentov in datotek s kodo (.txt, .doc, .htm, .php, .pl, .c, ...) - Največ 5 GB je namenjenih email računom. Srednji in osnovni paket glede količine podatkov določenega tipa, nista omejena. Dodaten prostor na srednjem in osnovnem paketu se zaračuna po trenutno veljavnem ceniku zraven opisa paketa. Uporaba večjega prostora kot je navedeno za določeno vrsto datotek ogroža optimalno delovanje strežnika. Če uporabnik ne izpolnjuje omenjenih pravil, lahko sledijo opozorilo, zaprtje paketa in prekinitev gostovanja brez povračila denarja.

ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)

Gostitelj ne bo vir, posrednik ali končni naslov v posredovanju kakršnih koli nenaročenih, sovražnih ali množičnih e-poštnih sporočil. Uporabnikov e-poštni račun ne sme biti vir, posrednik ali odzivnik na taka e-poštna sporočila. Kot množično e-pošto razumemo vsako elektronsko sporočilo, poslano na več kot 100 e-poštnih naslovov v enem dnevu.

Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za računalniške viruse, ki bi se lahko širili z e-pošto, ftp- in http- dostopom ali na kateri koli drug način elektronskega posredovanja podatkov, posredovanih uporabnikom ali tretjim osebam. Uporabnik je dolžan sam skrbeti za ustrezno protivirusno zaščito in jo sproti nadgrajevati.

Velikost posameznih računov elektronske pošte ne sme presegati 500 MB za daljši čas (po presoji gostitelja), ker to nadpovprečno obremenjuje strežnik. V ta namen se spodbuja uporaba POP3 protokola in prenos pošte na uporabnikov računalnik ali prenos pošte (redirect) na drugega ponudnika storitev elektronske pošte (Gmail, Yahoo, ...).

CGI SKRIPTE

Uporabnik lahko uporablja CGI skripte po lastni izbiri, gostitelj pa si pridržuje le pravico onemogočiti vsako CGI skripto, ki bi lahko vplivala na normalno delovanje strežnika ali pa na storitve drugih uporabnikov gostiteljevega strežnika. Zaradi zaščite drugih uporabnikov našega strežnika si gostitelj pridržuje pravico prekiniti ponudbo storitev tistim uporabnikom, ki nadaljujejo tako delovanje.

ARHIVIRANJE PODATKOV

Celotno arhiviranje podatkov predvideva gostitelj na tedenski ravni. Gostitelj ne ponuja nobenega jamstva, določenega ali pričakovanega, na celovitost teh arhivov. Arhiviranje podatkov je namenjeno izključno za namene morebitne obnove integritete sistema spletnega gostovanja oz. strežnika, v katerem gostovanje poteka. Odgovornost uporabnika je, da poskrbi za izdelavo lokalnih kopij podatkov njihovih spletnih vsebin in vseh podatkov na svojem uporabniškem paketu vključno (ampak ne izključno) z uporabnikovo spletno stranjo, e-pošto, zbirkami podatkov, zbirkami prejemnikov e-pošte in z arhivi. Pri izgubi podatkov zaradi napake strežnika gostitelja bo gostitelj poskušal brezplačno obnoviti uporabnikove podatke. Obnovitev podatkov iz arhiva na željo uporabnika se zaračuna po trenutno veljavnem ceniku.

ODGOVORNOST

Pridržujemo si pravico zavrniti usluge spletnega gostovanja komurkoli iz kateregakoli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom. Prav tako si pridržujemo pravico do onemogočanja storitev komurkoli in iz kateregakoli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom ali dogovorjenimi pravili. Uporabnik oz. lastnik uporabniškega paketa pristaja na uporabo vseh gostiteljevih storitev in sredstev na lastno odgovornost. Gostitelj posebej poudarja, da zavrača vsakršno jamstvo uporabnikom storitev za uspešno poslovanje z uporabo uslug spletnega gostovanja. Gostitelj v nobenem primeru ni odgovoren za kakršnokoli komercialno škodo, vključno toda ne izključno s posebno, naključno ali iz tega izhajajočo škodo. Uporabnik se strinja, da bo sam kril vse morebitne odškodnine in da gostitelj ni odgovoren za kakršnekoli zahteve, obveznosti, izgube, stroške, vključno z možnimi stroški pravnih postopkov proti gostitelju, njegovim zaposlenim, zunanjim sodelavcem gostitelja, ki bi lahko nastali kot posledica uslug, ki jih ponujajo uporabniki storitev spletnega gostovanja. Uporabnik storitev spletnega gostovanja se strinja, da bo plačeval odškodnino in da gostitelj ni odgovoren za:

 

 • kakršno koli osebno ali lastniško škodo, ki bi nastala v povezavi s katerimkoli izdelkom ali ponudbo uporabnika, ki je prodajana ali na kakršen koli drug način posredovana po strežnikih gostitelja,
 • škodo, povzročeno tretji osebi, zaradi posredovanja nezakonitih materialov ali vsebin,
 • škodo zaradi kršenja avtorskih pravic,
 • škodo zaradi prodaje ali posredovanja pri prodaji poškodovanih ali okvarjenih proizvodov, katerih predstavitev poteka v strežnikih gostitelja.

Gostitelj bo edini razsodnik pri ocenjevanju morebitne zahteve po njegovi odgovornosti in povračilu škode, nastale zaradi vseh drugih primerov. Gostitelj presoja svojo odgovornost in je lahko odgovoren samo in izključno trenutnim uporabnikom z veljavnim uporabniškim paketom. Lastništvo nad uporabniškim paketom v primeru izkazane škode tretjih oseb uporabnik dokazuje z imenom in priimkom uporabnika, naslovom uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika in telefonsko številko na katero je uporabnik dosegljiv ter uporabniškim imenom in geslom uporabniškega paketa. Če te informacije posreduje tretjim osebam, uporabnik tvega izgubo in/ali spremembo podatkov na svoji spletni strani ali katerekoli druge informacije na uporabniškem paketu. Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za taka dejanja uporabnika.

PLAČILO STORITEV

Z oddajo naročila gostovanja se uporabnik strinja, da bo svoj uporabniški paket pravočasno podaljšal pred pretekom dobe gostovanja, v nasprotnem primeru bo uporabniški paket blokiran in v petih delovnih dneh po preteku dobe gostovanja izbrisan iz strežnika gostitelja. Gostitelj bo vsaj en teden pred iztekom gostovanja uporabniku poslal elektronsko sporočilo s priloženim predračunom. Če plačilo ne bo izvedeno pred iztekom registracije domene, bo domena zaklenjena in stran ne bo več dosegljiva. Po opravljenem plačilu bo gostitelj uporabniku poslal račun za opravljeno storitev po pošti na uporabnikov naslov. Morebitne dodatne storitve, ki jih uporabnik naroči naknadno in ki niso vključene v posameznem paketu storitve, bodo zaračunane sproti. Cene gostovanja in vsebin posameznega paketa spletnega gostovanja, ki jih ima gostitelj v svoji ponudbi, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila uporabnikom. Spremembe bodo objavljene na predstavitveni spletni strani spletnega gostovanja.

ODPOVED STORITEV

Uporabnik lahko kadarkoli odpove storitev spletnega gostovanja. Če je do preteka plačane dobe gostovanja več kot pol leta, je gostitelj uporabniku dolžan povrniti znesek v višini polovice letnega gostovanja. Če uporabnik storitev odpove v roku 30 dni od aktivacije storitve gostovanja mu gostitelj povrne plačan znesek v celoti, razen morebitnih stroškov za registracijo domene, le ta še vedno ostane v lasti uporabnika. Če katera koli poznejša sprememba za uporabnika gostiteljevih storitev ni sprejemljiva, je njegov edini mogoč korak odjava uporabniškega paketa s prekinitvijo uporabe storitev. Če ne bo prišlo do prekinitve sporazuma na prej omenjeni osnovi, bo gostitelj to razumel, kot da se uporabnik z vsemi spremembami strinja.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 23 April 2014 18:41