Predstavitev združenja
Društva in sekcije
Galerija fotografij
Obvestila
Kontaktni podatki
Bilten združenja
 
 
 

Bitnje - Boršt - Celje - Cerkno - Cvetke Žiri - Dovje - Faros Piran - Gorenja vas - Ilirska Bistrica - Kanal - Borovnica - Koroška - Polhov Gradec - Ročinj - Stražišče - Železniki


Bitnje

Ime društva: Kulturno umetniško društvo Bitnje

Datum ustanovitve: Društvo je bilo ustanovljeno 25. maja 2004.

Članstvo: V društvo je trenutno včlanjenih 67 članov.

Dejavnosti društva:
• organizacija prireditev,
• organizacija razstav,
• organizacija strokovnih ekskurzij,
• organizacija izobraževanj,
• organizacija delavnic v okviru ženskega ustvarjalnega krožka,
• delovanje študijskih krožkov, kot so bralni krožek, klekljarski krožek, ženski ustvarjalni krožek,
• sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami in Andragoškim centrom Slovenije,
• sodelovanje z drugimi društvi v KS Bitnje.

Čas in kraj sestajanja: Ustvarjalke klekljarskega krožka se dobivamo vsako sredo od 17. do 19. ure v gasilskem domu Bitnje. Krožek deluje od oktobra do maja in je odprtega tipa.

Podatki za kontakte:
KUD Bitnje
Zg. Bitnje 244 A
4209 Žabnica
e-naslov: kud_bitnje@abakus.si

Predsednica društva:
Mateja Arhar
Zg. Bitnje 244 A
4209 Žabnica
e- naslov: mateja.arhar@gmail.com
Telefon: 04/ 23 17 830
Mobilni telefon: 041/624 351

[Na vrh]


Boršt

Ime društva :Kljekljarska sekcija prosvetnega društva Slovenec- Boršt

Datum ustanovitve:Sekcija je bila ustanovljena 1.oktobra 1999

Članstvo:V društvo je včlanjenih 12 odraslih

Dejavnosti društva:
• Organizacija začetnih in nadaljevalnih tečajev pod mentorstvom Ivjane Štranj.Tečaji potekajo že sedmo leto.
• Izobraževanje-organizacija delavnic
• Organizacija razstav
• Organizacija ogledov razstav v Sloveniji in tujini

Čas in kraj sestajanja: Dobivamo se ob ponedeljkih in četrtkih v prostorih prosvetnega društva Slovenec v Borštu.Srečanja potekajo od začetka oktobra do konca junija in so namenjene tečajnicam.
Podatki za kontakte:
Tajnica: Saša Don
Domjo,61
34018 Dolina – Trst
Italia
Tel.0039-040-280591
Mobi.0039-3335248841
E-pošta: mauriezio@libero.it

[Na vrh]


Celje

DRUŠTVO KLEKLJARIC
IN LJUBITELJEV ČIPKE

3000 CELJE, GREGORČIČEVA 4
TEL. 03 5451791 ga. KOVAČEC MARIJA

Davčna štev.:48659304

 

- Ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 13.11.1999
- Vpisano v register RS,UE Celje dne 22.12.1999
- Predsednica društva: Marija Kovačec
- Nevladna, neprofitna organizacija prostovoljcev
- Število članov: 25

ČLANSTVO

Vsak lahko postane član društva pod enakimi pogoji, če sprejme programske usmeritve, podpiše pristopno izjavo, sprejme pravila in plača članarino.

POSLANSTVO DRUŠTVA

Poslanstvo društva je vzpodbujanje ljubiteljskega klekljanja, prenašanje znanja na mlajše, javno delovanje z javnimi predstavitvami dosežkov članic v domačem in širšem slovenskem prostoru ter aktivno delovanje v Združenju slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, Idrija.

Po vseh teh letih delovanja smo zelo ponosni, da so iz naši vrst izšle odlične klekljarice, ki s
Svojimi izdelki razveseljujejo obiskovalce naših vsakoletnih razstav.

Pri našem delu uspešno sodelujemo s Projektno pisarno Celje zdravo mesto, Slomškov trg 4, ki nam nudi prostor za aktivnosti društva enkrat tedensko ob torkih od l6 ure dalje.

Za informacije je na voljo ga. Marija Kovačec
Tel. 03/5451-791
Mobilni tel. +386 31 439 287
E pošta: kovacec.marija@gmail.com

[Na vrh]


Cerkno

Cerkljanska klekljarska sekcija pri Združenju slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, je bila ustanovljena 17. decembra 1998 na ustanovnem sestanku v Cerknem.

Dne 15. decembra 2003 pa smo na ustanovnem zboru klekljaric idrijske čipke pristopile kot sekcija v omenjeno društvo.

Članstvo: Sekcija šteje 27 članic.

Pri Združenju slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke delujeta 2 članici v upravnem in nadzornem odboru, v upravnem in nadzornem odboru Društva klekljaric idrijske čipke pa 4 članice.

Čas in kraj sestajanja: Ob učenju klekljanja se sestajamo vsak prvi četrtek v mesecu, kadar poteka pouk osnovne šole. Sestajamo se v osnovni šoli v učilnici klekljanja pod mentorstvom ga. Stane Frelih in to že deveto leto.

Razstave: Tradicionalna razstava v času »Poletja v Cerknem«.

Izobraževanje: Organizacija delavnic v okviru Društva idrijske čipke, ki ga izvaja Čipkarska šola Idrija. Udeležujemo se ogledov in razstav doma in v tujini.

Kontaktna oseba za elektronsko pošto: Milena Podobnik
Za ostalo pošto: Ivanka Štremfelj
Predsednica sekcije: Jožica Komloši, Glavni trga 2, 5282 Cerkno Tel. 05 37 75 486, 031 876 819

[Na vrh]


Cvetke Žiri

Ime društva: KLEKLJARSKO DRUŠTVO CVETKE

Datum ustanovitve: 19/4-2004

Članstvo: Društvo ima trenutno 104 člane od tega deset moških, tri otroke in enaindevedeset članic društva. Naši člani so doma tudi na Primorskem, Notranjskem, v Ljubljanski regiji in največ na Gorenjskem jugu v Žireh. Imamo tudi dva častna člana društva, ki sta tudi naša donatorja.

Dejavnost društva je izobraževanje, organizacija razstav in promocija klekljanih čipk v Sloveniji in tujini. Naša želja je tudi ohraniti zgodovinski razvoj izdelave kleljanih čipk, ki so tekom več kot stotih let izoblikovale v teh krajih. Trgovske poti, ki so vodile po vsem svetu in ne nazadnje nekdanja starojugoslovanska meja, so vplivale na izdelavo posameznih elemetov pri izdelavi klekljanih čipk v Žirovski kotlini in okoliških krajih.

Društvo se sestaja na sejah UO in druži v času tečajev, ki se organizirajo v zimskem času v prostorih Osnovne šole Žiri. Vsa dosedanja dejavnost je bila v preteklih dveh letih namenjena izrednmu dogodku preteklega leta, ko je Čipkarska šola v Žireh praznovala 100 let nepretrganega delovanja.

Sedaj so pred nami drugi izivi!

Predsednica društva je ga. Marica Albreht
tel. št. 04 / 5191-208 ali
041/ 502-312.

[Na vrh]


Dovje

Ime društva: KD Dovje

Skupina za ročna dela že dolgo deluje v našem kulturnem društvu, ki s koreninami sega v začetek prejšnjega stoletja, ko je na Dovjem bival Jakob Aljaž. Jeseni 1994 je z mlado skupino klekljaric, ki se vsak teden z mentorico Jano Fenz poglobijo v skrivnosti čipk, nastal nov polet. Deset pridnih deklet tudi letos vztrajno in potrpežljivo prepleta bele niti. Ponosni smo nanje, hkrati pa občudujemo tiste pogumne v skupini odraslih, ki se niso zbale zapletenih vzorcev.

Niti prepletajo sedanjost s preteklostjo. Ugajajo nam, nam budijo domišljijo in spomine. Z njimi pričaramo tisto, kar manjka v vrvežu življenja: med nitkami vlada skladnost, red, lepota, očarljivost. Vsaka nit je enako pomembna. V tem sožitnem prepletanju najdemo srečo.

Kontaktna oseba:
Anuška Kokalj
anuska.kokalj@guest.arnes.si

[Na vrh]


Faros Piran

Ime društva: »Društvo Faros« Univerza za tretje življensko obdobje Piran.

Članov 220 in deluje 24 krožkov,med njimi tudi klekljarski krožek.V klekljarskem krožku je ukjučenih 16 klekjaric,med njimi je tudi treba pohvaliti enega klekljarja.

Datum ustanovitve: Društvo Faros je bilo ustanovljeno jeseni 2000.Klekljarski krožek pa je začel delovati leto pozneje 2001 in deluje neprekinjeno do danes,od oktobra do aprila.

Dejavnosti krožka: Pod mentorstvom Marice Strel je v vsakem šolskem letu organiziran 30 urni začetni in 30 urni nadaljevalni tečaj.
Članice organizirajo samostojne raztave v okviru društva, na prireditvah,kot so Solinarski dnevi,sodelujemo na raztavah z društvom obalnih rokodelcev,z društvom,Zdrav podjetnik,z društvom »Anbot Piran«to je društvo za ohranjanje kulturne dediščine občine Piran. Organiziramo oglede rastav po Sloveniji in zamejstvu (Boršt).
Štiri članice krožka pa so učlanjene tudi v klekljarsko društvo (Cvetke) iz Žirov.

Čas in kraj sestajanja: Dobivamo se v društvenih prostorih :Fazan 1, Lucija ,ob ponedelkih ob 14.30-17,in druga skupina v sredo ob 16-18.30.V teh prostorih se odvijajo tudi druge dejavnosti društva Faros.

Podatki za kontakte: Društvo Faros-Univerza za tretje življensko obdobje Piran Lucija,Fazanska 1 ,6320 Portorož,telefon 056774120,e - mail: Faros-piran@volja.net

Animatorka krožka: Alenka ličen
Mentorica : Marica Strel tel. 056772607, mobitel:031683416, e-mail: Marjan.Strel@elkatv.si

[Na vrh]


Gorenja vas

Ime društva: Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas

Datum ustanovitve: Društvo je bilo ustanovljeno 13. februarja 2004.

Članstvo: V društvo je včlanjenih 50 odraslih in 22 osnovnošolcev.

Dejavnosti društva:
• organizacija začetnih in nadaljevalnih tečajev klekljanja pod mentorstvom ge. Marice Albreht iz Žirov. Tečaji potekajo že 12. leto.
• sodelovanje s klekljarskim krožkom, ki že vrsto let deluje na šoli pod mentorstvom ge. Marice Albreht,
• izobraževanje – organizacija delavnic in udeležba na delavnicah drugih organizatorjev,
• organizacija razstav,
• organizacija ogledov razstav v Sloveniji in v tujini,
• sodelovanje na natečajih Združenja.

Čas in kraj sestajanja: Dobivamo se ob petkih, od 15.30 do 18. ure, v prostorih Osnovne šole »Ivana Tavčarja« v Gorenji vasi, za kar je društvo hvaležno ravnatelju šole gospodu Valju Kokalju. Srečanja so v času tečaja (od začetka novembra do srede marca) namenjena izključno tečajnicam, kasneje so oprtega tipa.
Podatki za kontakte:
Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas
Trata 40
4224 Gorenja vas
Predsednica: Francka Klemenčič
Gasilska ulica 4
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/ 51 81 630
Mobilni telefon: 041/ 425 211
E-pošta: boris.klemencic@volja.net

[Na vrh]


Ilirska Bistrica

Ime društva:Klekljarski tečaj-vse življenskega obdobja Ilirska Bistrica


Datum ustanovitve:Tečaj je bil ustanovljen oktobra 2002

Članstvo: V društvo je včlanjenih različno cca 8 odraslih in cca 7osnovnošolcev


Dejavnosti društva:

-organizacija začetnih in nadaljevalnih tečajev klekljanja pod mentorstvom ge. Jane Benigar iz Il. Bistrice

- organiziranost klekljarskega krožka na osnovni« šoli Antona Žnideršiča«pod mentorstvom ge.Jane Benigar

-organizacija razstavljenih izdelkov v domu starejših občanov Il. Bistrica

Čas in kraj sestajanja: Dobivamo se ob sredah od 18.do 19.30 v prostorih Doma starejših občanov Il. Bistrica, za kar smo hvaležni direktorici ge.Mariji Šlenc-Zver. Srečanja so v času tečaja (od začetka oktobra do srede marca) namenjena izključno tečajnicam ,kasneje so odprtega tipa.

Podatki za kontakte:

Dom starejših občanov Il. Bistrica
Kidričeva ulica 15

6250 Il. Bisrica

Predsednica vse življenjskega obdobja in direktorica Doma starejših občanov Il. Bistrica :

Ga.Marija Šlenc-Zver
Telefon:05/71 41 244
E- pošta:marija.slenc-zver@dso-ilb.si

[Na vrh]


Kanal

Ime: Klekljarska skupina Kanal ob Soči

Datum ustanovitve: Oktober 2003

Članstvo: Trenutno je v skupini 15 članov

Dejavnosti skupine :
- Spoznavanje in izdelava klekljane čipke v različnih tehnikah pod mentorstvom Nevenke Malnič iz Doblarja.
- organizacija in sodelovanje na razstavah v domačem drugih krajih v okviru domače občine
- organizacija ogledov razstav klekljanih čipk v Sloveniji.

Čas in kraj sestajanja: Dobivamo se vsak četrtek od 19. do 22. ure v prostoru Krajevne skupnosti Kanal ob Soči od sredine oktobra do sredine junija. Skupino obiskujejo tako osnovnošolci kot upokojenci in je odprta za vse, ki radi klekljajo. Nekatere so začetnice, nekaj pa je že pravih mojstric. Skupina deluje kot sekcija Društva upokojencev Kanal.

Podatki za kontakte:
Marija Šavli
Gradnikova ulica 12
5213 Kanal ob Soči
Telefon: 05/30 96 623
E-pošta: jadrankastimac@gmail.com

[Na vrh]


Borovnica

Ime društva: KD Borovnica, klekljarska sekcija Punkeljc

Datum ustanovitve: V Borovnici organizirano klekljamo od leta 2001, 8.marca 2006 pa smo ustanovile svojo sekcijo pri Kulturnem društvu.

Članstvo: Na klekljarskih uricah se nas zbira 30 navdušenk, imamo pa tudi 9 začetnic, ki že vijugajo po slepem risu. Poleg tega znanje prenaša na mlado generacijo 13ih učenk v krožku klekljanja na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Dejavnosti društva:
- Do marca se učimo novih tehnik, potem pa se začnemo pripravljati na vsakoletno razstavo ob Dnevu borovnic. V letu 2006 smo pripravile že 4. razstavo, na temo "Staro z novim".
- Po uspešni delavnici klekljanja v osnovni šoli, smo ustanovile krožek klekljanja na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Snežink iz kitic se sedaj loteva 13 šolark.

Čas in kraj sestajanja: Vsak četrtek se celo šolsko leto od 17. - 20.h dobivamo v sobi nad Vrtcem Borovnica

Dejavnosti društva:
- Do marca se učimo novih tehnik, potem pa se začnemo pripravljati na vsakoletno razstavo ob Dnevu borovnic. V letu 2006 smo pripravile že 4. razstavo, na temo "Staro z novim".
- Po uspešni delavnici klekljanja v osnovni šoli, imamo sedaj krožek klekljanja tudi na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Snežink iz kitic se sedaj loteva 13 šolark.

Naša prva mentorica je bila ga. Olga Ferjančič., trenutno pa podaja svoje znaje na nove generacije klekljaric ga. Liljana Kogovšek, ki je hkrati tudi predsednica klekljarske sekcije Punkeljc.

Podatki za kontakt:

Liljana Kogovšek
Predsednica klekljarske sekcije Punkeljc

E-naslov: liljana.kogovsek@siol.net

[Na vrh]


Koroška

DRUŠTVO KLEKLJARIC KOROŠKE
Trg 3D
2391 Prevalje

Ustanovni občni zbor je bil 22. oktobra 2004 na Prevaljah.

Naše društvo šteje danes 118 članic.
Delujemo v 12 skupinah - sekcijah, srečujemo se od septembra do junija, po krajih Koroške: Črna, Mežica, Šentanel, Prevalje, 3 skupine na Ravnah, Kotlje, Dravograd - Šentjanž in Slovenj Gradec. V letošnjem letu smo razširile našo dejavnost tudi na Dravsko dolino – v Radlje in Ožbalt. Posamezni, krajši tečaji pa potekajo v Vuzenici, Dobravi in na Breznem.

Klekljana čipka ni značilnost Koroške, pa vendar je s svojo nežnostjo in lepoto osvojila koroška dekleta in žene.
K nam jo je prinesla Marija Apohal iz Železnikov. Od leta 1953, ko se je primožila na Koroško, je le redko vzela klekeljne v roke, toliko da ni pozabila klekljati.

Leta 1991 so jo na OŠ Prevalje prosili, da prevzame krožek klekljanja. Pridružilo se jim je tudi precej odraslih žensk, ki so imele tečaj v popoldanskih urah.
Naslednje leto je prišla pobuda tudi z OŠ Koroških jeklarjev, čez leto pa še z Oš Prežihovega Voranca.Poleg otrok je učila Marija klekljati tudi vedno večje število odraslih.

Ker je bilo zanimanje za klekljanje vedno večje tudi po ostalih krajih Koroške, Marija sama več ni zmogla. Na pomoč so ji priskočile njene učenke, ki so skupaj z njo opravile specializacijo za učiteljice in mentorice klekljanja na šoli klekljanja Mire Kejžar v Škofji Loki.
Mentorice svoje znanje izpopolnjujejo tudi na seminarjih, ki jih pripravlja Čipkarska šola Idrija.
Sedaj se šola že druga generacija mentoric in nekaj jih je tudi opravilo module za poučevanje izbirnega predmeta klekljanje v osnovni šoli.

Rade se udeležujemo tudi raznih prireditev, kjer se predstavljamo z izdelki in
pokažemo kako se čipka izdeluje.
Vsako leto, od 1996 dalje, pripravimo skupno letno razstavo. Do sedaj so bile v Prevaljah, Ravnah in v Dravogradu in v Radljah. Poleg teh, pa smo razstavljale tudi v Železnikih, v Idriji, Slovenj Gradcu in Schonseu na Bavarskem. Posamezne sekcije imajo razstave po svojih krajih.

Predsednica društva in kontaktna oseba:
Mira Časar
Robindvor 47
2370 Dravograd
tel: 02 878 39 42 ali 031 207 625
mira.casar@guest.arnes.si

[Na vrh]


Polhov Gradec

Ime društva: Klekljarsko društvo Polhov Gradec (prvo slovensko društvo klekljaric)

Datum ustanovitve: 10. maj 1996 (13 ustanovnih članic)

Naslov: Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec

Predsednica: Marijanca Yartz

Članstvo: v letu 2006 je v društvu 23 članic in 1 član, vsi odrasli.

Dejavnosti društva:
med drugim:
• skrb za izobraževanje in izpopolnjevanje članic (in članov) v klekljanju,
• prenašanje veščine in znanja klekljanja na mlajše generacije,
• raziskovanje in zbiranje izdelkov, vzorcev in pripomočkov iz preteklosti,
• populariziranje klekljanja s priložnostnimi razstavami,
• sodelovanje in druženje z enakimi ali sorodnimi društvi doma in v tujini.

Čas in kraj sestajanja: ob petkih od 17:00 (poleti 18:00) do 20:00 v „klekljarski sobi“ na domu Tatjane Trontelj, Polhov Gradec 99. Srečanja so odprta.


Kontaktni osebi: Marijanca Yartz, 01/3640-316 in 031/444-821;
Praproče 15, 1355 Polhov Gradec

Tatjana Trontelj, 01/3645-009 in 031/274-204,
Polhov Gradec 99, 1355 Polhov Gradec
tatjana.trontelj@siol.net

[Na vrh]


Ročinj

Ime: Klekljarska skupina Ročinj

Datum ustanovitve: Skupina se je prvič sestala 26.1.2001

Članstvo: Skupina trenutno šteje deset članov

Dejavnosti skupine:
- izdelava klekljanih čipk v različnih tehnikah pod mentorstvom Nevenke Malnič.
- organizacija in sodelovanje na razstavah v krajih domače občine.
- organiziracija ogledov razstav klekljanih čipk v Sloveniji.

Čas in kraj sestajanja: Dobivamo se ob petkih od 19. do 22. ure v prostoru Krajevne skupnosti od začetka septembra do sredine junija. Srečanja so odprtega tipa. Klekljarska skupina deluje pod okriljem Kulturnega društva »Valentin Stanič« Ročinj – Doblar. Skupino sestavljajo tako osnovnošolci kot upokojenci. Nekateri so začetniki, nekateri pa se lotevajo že zahtevnejših tehnik.

Podatki za kontakte:

Nevenka Malnič
Doblar 20a
5215 Ročinj
Telefon: 05/ 30 96 468
Mobilni telefon: 031/ 424 310
E-pošta: lea.malnic@siol.net

[Na vrh]


Stražišče

Ime: Klekljarski krožek iz Stražišča pri Kranju


Datum ustanovitve:

Leta 2002 smo ga ustanovile klekljarice,
ki smo se klekljanja naučile na tečajih tretje univerze.

Število članic: Delovanje krožka smo objavile v lokalnem časopisu, na osnovi katere se je število članic povečalo iz 8 na 14, med njimi precej takih, ki so kleklje prijele prvič v roke na krožku. Iz leta v leto se je število članic željnih znanja po klekljanju povečevalo,
tako da krožek danes šteje 54 klekljaric.

Dejavnosti:

- pripravile smo dve samostojni razstavi
- organizirale smo 60-urni tečaj po strokovni poti, s pomočjo učiteljice klekljanja.
- da sledimo novostim na tem področju, se udeležujemo razstav drugih tovrstnih skupin, vsako leto pa se udeležimo čipkarskih dnevov v Idriji in v Železnikih.

Delovanje krožka krijemo izključno z lastnimi sredstvi, ker ne delujemo pod okriljem nobene organizacije ali društva, hvaležne pa smo
Osnovni šoli Stražišče, katera nam odstopa prostore za naše delovanje.


Podatki za kontakte:

Ivica Lebar
Pot v Bitnje 31
4103 Stražišče
tel.: 04 2311 882

Darinka Beber
E-mail : darabeber@yahoo.com


[Na vrh]


Železniki

Ime društva: Klekljarska sekcija pri Turističnem društvu Železniki

Datum ustanovitve: Klekljarska sekcija je bila uradno ustanovljena leta 1994. Pred tem niso imele svoje sekcije, ampak so klekljarice od ustanovitve Turističnega društva Železniki leta 1963, prisotne s svojo dejavnostjo v društvu.

Članstvo: V društvo je včlanjenih 52 odraslih klekljaric.

Dejavnosti društva:
• izdelava čipk za prodajo v poslovalnici,
• predstavitev klekljanja in prodaja čipk na etnoloških prireditvah po Sloveniji,
• priprava čipkarskih dnevov v Železnikih,
• organizacija začetnih in nadaljevalnih tečajev klekljanja pod mentorstvom Irene Benedičič, učiteljice klekljanja na Čipkarski šoli v Železnikih,
• sodelovanje s Čipkarsko šolo Železniki,
• izobraževanje – »Ob punklu se dobimo« in udeležba na delavnicah drugih organizatorjev,
• organizacija razstav,
• ogledi razstav v Sloveniji,
• sodelovanje na natečajih Združenja.

Čas in kraj sestajanja:
Dobivamo se vsako drugo sredo, od 19.00 do 21.00 ure v sejni sobi kulturnega doma v Železnikih. Srečanja so odprtega tipa. Tečaje oz. delavnice organiziramo po dogovoru in so namenjeni samo tečajnicam.

Podatki za kontakte:
Turistično društvo Železniki
Na Plavžu 58
4228 Železniki
telefon: 04 51 47 356
mobilni telefon: 051 365 619
E pošta: td.zelezniki@siol.net
Spletna stran: www.td-zelezniki.com

Vodja klekljarske sekcije: Mara Demšar

[Na vrh]